Na temelju članka 25. točka 4 Statuta HVKV sazivam

IZBORNU SKUPŠTINU HVKV VUKOVAR

KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 10. LISTOPADA 2019. GODINE, U VESLAČKOM DOMU U VUKOVARU S POČETKOM U 19:00 SATI.
POZIVAM SVE ČLANOVE KLUBA DA SVOJOM NAZOČNOŠĆU DOPRINESU RADU IZBORNE SKUPŠTINE.

PREDSJEDNIK HVKV VUKOVAR
Prof. dr. sci. SINIŠA ŠIJANOVIĆ , dr.med

plakat skola veslanja

Poveznice

VESLANJE.HR.jpg

Ukupno posjeta

1.png4.png0.png4.png7.png

Trenutno online

1
Online